فایل رایگان بهبود روش رتبه بندي جهاني شاخص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود روش رتبه بندي جهاني شاخص توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این پژوهش با بکارگیری مدل مناسبی از تحلیل پوششی داده ها DEA بدلیل قابلیت این روش در استفاده از شاخص های چندگانه به طور همزمان، ما با استفاده از داده های اتحادیه بین المللی مخابرات 11 شاخص IDI را مورد بررسی قرار داده و رتبه های بدست امده از روش (DEA-DI) DEA را با رتبه بندی (ICT-DI) ITU را با ازمون اسپیرمن مورد مقایسه قرار دادیم و همبستگی بالا بین این دو یافت شد. یافته های ما نشان می دهد که هر دو شاخص در اندازه گیری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازگار هستند، هرچند تفاوت ها هنوز هم وجود دارد. ما برای محاسبه کارایی و رتبه بندی از مدل رم و کارایی متقاطع استفاده کرده و نتایج رتبه بندی گزارش شده است.

لینک کمکی