فایل رایگان تاثيرات مديريت دانش بر نوآوري در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثيرات مديريت دانش بر نوآوري در سازمان ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

فرایند دانش آفرینی، همان تولید دانش و در نهایت تبدیل آن به محصولات و خدمات از طریق مفهوم نوآوری است. مدیریت دانش، فرآیندی است که به سازمان ها کمک میکند تا اطلاعات و تخصص های مهم بدون ساختار را که بخشی از حافظه سازمان بوده، شناسایی، انتخاب، سازمان دهی، منتشر و منتقل سازد. مدیریت دانش واسطه ای کاملی در تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری سازمانی دارد و نقش واسطه ای جزئی بر تاثیر ساختار و استراتژی سازمانی بر بهره وری سازمانی دارد. در بین متغیرهای سازمانی، راهبرد سازمانی بر فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی بر راهبرد سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش، ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی و مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. از طرف دیگر، اثربخشی سازمانی تاثیر پذیرترین و فرهنگ سازمانی تاثیرگذارترین متغیرها میباشند. با توجه به نقش و اهمیت زیاد مدیریت دانش در بهره وری سازمان و تاثیر روی عوامل و متغیرهای سازمانی و همچنین تاثیر مدیریت دانش در ایجاد نوآوری در سازمان، تحقیق حاضر با هدف تاثیر عوامل مختلف سازمان بر مدیریت دانش و همچنین نقش مدریت دانش در خلق نوآوری در سازمان و موانع و مفهوم مدریت دانش صورت گرفته است.

لینک کمکی