فایل رایگان ماليات هاي سبز و اثرات آن بر محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ماليات هاي سبز و اثرات آن بر محيط زيست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ابزارهای اقتصادی حفاظت از محیط زیست که در سیاست گزاری های حفاظت از محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند، نقش تعیین کننده و مهم بهره برداری پایدار از منابع محیط زیستی را دارا بوده و سازوکارهای لازم را برای ادغام ملاحظات محیط زیستی در سیاست های کلان اقتصادی فراهم می کنند. هدف اصلی نهادینه کردن این ابزارها در سیاست ها و برنامه های توسعه کشورها، بالا بردن آگاهی های سیاست گزاران و تصمیم گیران اقتصادی در سطح کشورهاست تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی تری برای استفاده از کالاهای محیط زیستی که متعلق به تمامی نسل هاست، اتخاذ کنند و ملاحظات محیط زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی مانند مالیات سبز در برنامه ریزی های کلان ملی و بین المللی ادغام کنند. مالیات های زیست محیطی یکی از ابزارهای اقتصادی مورد نظر، برای کاهش هزینه های خارجی فعالیت های اقتصادی است. در این نوع مالیات ها، فاصله زیادی بین نظریه و کاربرد وجود دارد. به لحاظ نظری، از بعد کارآیی، مالیات پیگو مطلوب است درحالی که در عمل مقررات زیست محیطی در سایر مالیات ها و مالیات های غیرمستقیم زیست محیطی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.سیاست های مالیاتی آن بخش سیاست هائی است که علاوه بر تامین بخشی از هزینه های دولت، ابزار مهمی برای تحقق اهداف زیست محیطی به شمار می رود و روشی نوین جهت تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است

لینک کمکی