فایل رایگان نقش سرمايه اجتماعي در تحقق توليد داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش سرمايه اجتماعي در تحقق توليد داخلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه تاثیر سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد از هی چکس پوشیده نیست. سرمایه اجتماعی در قالب شتاب دهنده، دیگر سرمایه ها در رشد و شکوفایی اقتصادی نقش فراوانی را دارا است و پرداختن به ابعاد آن در جهت نحوه تاثیرگذاری این سرمایه بر بخش های دیگر حائز اهمیت است. از سوی دیگر با توجه به شرایط ایران و بخصوص تحریم ها توجه بهظرفی تهای داخلی جهت رونق هر چه بیشتر اقتصادی ضروری است. ازآنجاکه یکی از مولفه های اصلی قدرت اقتصادی تولید است، توجه به نقش سرمایه اجتماعی برافزایش تولید داخلی می تواند یکی از موضوعات اصلی پیشرو باشد. در این مقاله تلاش می گردد با در نظر گرفتن مولفه های سرمایه اجتماعی نحوه تاثیر این مولفه ها بر تولید داخلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (تاثیر بر بهره وری نیروی کار) با روشی تحلیلی توصیفی بیان گردد.

لینک کمکی