فایل رایگان اثر زبري بر ارتفاع و محل وقوع شکست موج حاصل از شکست ناگهاني سد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر زبري بر ارتفاع و محل وقوع شکست موج حاصل از شکست ناگهاني سد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پدیده شکست وتخریب سدها یکی از فاجعه آمیزترین حوادث و در دو قرن اخیر بوده است. اطلاع از عوامل موثر بر ارتفاع بیشینه، مکان وقوع شکست موج و پروفیل موج حاصل از شکست سد می تواند باعث کاهش خسارت های احتمالی و کنترل موج حاصل از شکست دست گردد. قرار دادن زبری مصنوعی در پائین دست سد، تثبیت ارتفاع اب بالادست و عمق آب پائین دست سد نیز می تواند تاثیر به سزایی بر روی ارتفاع بیشینه موج حاصل از شکست سد داشته باشد. با قرار دادن زبری 1 سانتی متر با ارتفاع آب بالادست 24 سانتی متر و عمق آب پائین دست 6 سانتی متر ارتفاع موج بیشینه 22/06 درصدکاهش یافت.

لینک کمکی