فایل رایگان ارائه رابطه جديدجهت محاسبه دبي سرريزهاي لبه تيز قوسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه رابطه جديدجهت محاسبه دبي سرريزهاي لبه تيز قوسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سرریزهای قوسی از سازه های هیدرولیکی مهمی هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و معمولا جهت کنترل جریان، کنترل سیلاب و تنظیم سطح اب در کانال ها، رودخانه ها و مخازن سدها بکار گرفته می شوند. محورتاج این نوع سرریز به شکل غیر خطی بوده وبه صورت یک قطاع از دایره ای با شعاع و زاویه مرکزی مشخص در نظر گرفته می شود. این سرریز در یک عرض معین طول بیشتری نسبت به سرریزهای متداول خطی دارد. فرضیه اصلی در توسعه ی سرریزهای قوسی، افزایشی ظرفیت انتقال جریان بر روی یک سرریز با عرض تاج ثابت وبه ازای ارتفاع معین سطح آب در بالادست سرریز بوده است. هدف از سرریز با قوس محوری، ساخت سازه ای با حداقل اتلاف انرژی است. که به ازای یک بار آبی ثابت، دبی بیشتری از سیلاب را از روی خود عبور دهد. در این تحقیق از 175 داده آزمایشگاهی که در دو فلوم جداگانه انجام شده بود استفاده شده که دبی عبوری از سرریز قوسی به صورت مستقیم و بدون دخالت ضریب دبی محاسبه شده که دارای دقت بسیار زیادی می باشد.

لینک کمکی