فایل رایگان ارائه روابط دبي اشل دريچه سالوني بيضوي به عنوان سازه تنظيم دبي در شرايط جريان ازاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روابط دبي اشل دريچه سالوني بيضوي به عنوان سازه تنظيم دبي در شرايط جريان ازاد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به منظور مدیریت وکنترل میزان آب موردنیاز مزارع کشاورزی در شبکه های کوچک، اخیرا دریچه ی سالونی مورد توجه قرار گرفته است.دراین تحقیق نمونه ی اصلاح شده ی از این نوع دریچه به نام دریچه سالونی بیضوی مورد بررسی قرارگرفت. لذا به منظور سهولت در بهره برداری، ضمن بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان عبوری از این نوع دریچه برای دبی های 20 تا 60 لیتر بر ثانیه وتعداد 5 زاویه بازشدگی، نمودارهای دبی اشل ورابطه پیشنهادی آن با دقت بالایی MAPE=8.14% ارائه گردید.

لینک کمکی