فایل رایگان ارزيابي اثرات کاربرد روش هاي تثبيت بيولوژيک در کنترل فرسايش و پايدارسازي شيرواني سواحل رودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثرات کاربرد روش هاي تثبيت بيولوژيک در کنترل فرسايش و پايدارسازي شيرواني سواحل رودخانه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تکنیک های بیومهندسی که از پوشش گیاهی به عنوان حفاظت سطح شیروانی ها در سواحل رودخانه ها استفاده می کنند، به همین دلیل مقرون به صرفه بودن، سازگاری با محیط زیست، اجرای ساده وایجاد منظر، در سال های اخیر محبوبیت فراوانی پیدا کرده اند. با این حال تحقیقات کمی در خصوص اصول طراحی و کمی کردن اثرگذاری این روش ها انجام شده است.در این تحقیق ضمن معرفی روش های پرکاربرد بیولوژیک وتاثیر اندام بیرونی گیاه به عنوان پوشش در کنترل فرسایش، نقش ساقه به عنوان اندام داخل خاک گیاه در افزایش ضریب ایمنی پایداری شیروانی در مقابل لغزش مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی