فایل رایگان ارزيابي برخي فاضلاب هاي ورودي به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي برخي فاضلاب هاي ورودي به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهواز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

وجود کارخانه های مختلف کوچک و بزرگ در منطقه باعث شده نگرانی از صدمات زیست محیطی حاصل از ورود فاضلاب های خروجی این صنایع و ورود آن ها به آب های سطحی و یا زیرزمینی را افزایش دهد.لذا این تحقیق با هدف ارزیابی زیست محیطی از فاضلاب های خروجی صنایع انجام گرفت.برای انجام این کار ضمن بررسی اسناد و خوداظهاری هر کارخانه از پرسشنامه ای برای بررسی وضعیت موجود استفاده شد.همچنین ضمن بازدید میدانی، با کارشناسا و مسولان هر واحدمصاحبه شد. برای صحت سنجی گزارش های خوداظهاری از فاضلاب خام وتصفیه شده چندین واحد نمونه برداری انجام شد. نتایج نشان داد علی رغم راندمان نسبتا مناسب تصفیه خانه های فاضلاب، در بسیاری موارد پارامترهای مهم TSS,COD,BOD5 بالاتر از حد استاندارد بود.در برخی شرکت ها میزان کلیفرم کل و مدفوعی بالاتر از حد استانداردهای مختلف بود که باتوجه به استفاده مجدد از این فاضلاب ها در محدوده ی شرکت،نگران کننده است. در بسیاری از شرکت ها، فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز یا مزارع کشاورزی استفاده می شود، در حالی که برخی از استانداردهای مورد نظر فعالیت نمی گردد، و یا اصلا مورد پایش قرار نمی گیرد.

لینک کمکی