فایل رایگان ارزيابي خشکسالي هيدرولوژيکي با استفاده از شاخص خشکسالي جريان رودخانه SDI در حوضه ابريز رودخانه کشکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي خشکسالي هيدرولوژيکي با استفاده از شاخص خشکسالي جريان رودخانه SDI در حوضه ابريز رودخانه کشکان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این بررسی به منظور پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه رودخنه کشکان و محاسبه شاخص SDI از اطلاعات ایستگاه هیدورمتری پلدختر طی دوره آماری 21 ساله 1996-2017 برای چهار دوره زمانی 3، 6، 9 و سالانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که شدت خشکسالی رخ داده در طول 21 سال ابی در 3 رده فاقد خشکسالی، ملایم و متوسط قرا داشته است. مقایسه شاخص SDI با دوره های 3، 6، 9 و سالانه، شدت های خشکسالی متفاوتی نشان دادند به طوری که SDI 3ماهه خشکسالی رخ داده بیشتری را نشان می دهد. بیشترین شدت خشکسالی در سال های 2013-2014 و 2016-2017 رخ داده است.

لینک کمکی