فایل رایگان ارزيابي رويکرد هيدرولوژيکي در تخمين جريان زيست محيطي رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه کارون، ايستگاه گتوند)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي رويکرد هيدرولوژيکي در تخمين جريان زيست محيطي رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه کارون، ايستگاه گتوند) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

درسرتاسر جهان، فعالیت های انسانی، ساخت انواع سازه ها، به منظور تامین نیازهای بشر همراه با تغییرات آب و هوایی منجر به کاهش جریان رودخانه ها شده است. از این رو برای حفظ وحراست از اکوسیستم های آبی مفهوم جریان زیست محیطی تعریف شده است. در این تحقیق با استفاده از تعدادی از روش های هیدرولوژیکی از جمله روش محدوده تغییرپذیری، تنانت، تسمن و تحلیل منحنی تداوم جریان به تخمین جریان زیست محیطی رودخانه کارون در ایستگاه گتوند پرداخته شده است. نتایج نشان داد روش محدوده تغییرپذیری RVAبه دلیل توجه به رژیم طبیعی جریان نسبت به سایر روش های هیدرولوژیکی ارجحیت دارد.

لینک کمکی