فایل رایگان ارزيابي عملکرد لحاف هاي بتني استفاده شده در تثبيت سواحل استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملکرد لحاف هاي بتني استفاده شده در تثبيت سواحل استان خوزستان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه ها به دلیل ماهیت پویای خود همواره دستخوش تغییرات فراوان در شکل، مشخصات وهندسه خود می باشند وتا زمان رسیدن به مرحله تعادل این پدیده به ویژه در شرایط سیلابی به صورت فرسایش و رسوبگذاری در مسیر جریان نمود پیدا می کند. استان خوزستان نیز رودخانه های پراب و مهم کشور را در خود جای داده و حدود نیمی از شهرهای آن در مجاورت این رودخانه واقع گردیده است و بنا به این ضرورت در بازهایی فرسایش پذیر که دارای اهمیت و اولویت بوده اند طرح های ساماندهی رودخانه به اجرا درآمده است از جمله روش های ساماندهی سواحل حفاظت مستقیم با استفاده از پوشش لحاف بتنی می باشد که در بازه های فرسایشی محدوده های چنیبه، بحور، عرب اسد، شیبان و سید شریف به اجرا درآمد. در این مقاله با ارزیابی عملکرد این پوشش پرداخته و دلایل تخریب و صدمات وارد بر لحاف های بتنی اجرا شده در محدوده های یاد شده بررسی می شود و توصیه های جهت استفاده از جنس لحاف متناسب و پارمترهای موثر بر کیفیت اجرای لحاف بتنی ارائه می گردد.

لینک کمکی