فایل رایگان ارزيابي عملي تاثير سد کرخه بر مورفولوژي پايين دست رودخانه و مقايسه نتايج با مطالعات عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي عملي تاثير سد کرخه بر مورفولوژي پايين دست رودخانه و مقايسه نتايج با مطالعات عددي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

احداث سد، از فعالیت های مهم مهندسی رودخانه است که باعث تله اندازی حجم زیادی از رسوبات می گردد. آب خروجی از سد معمولا عاری از رسوب می باشد که پتانسیل حمل بالایی داشته و بسته به شرایط هیدرولیکی و دانه بندی مواد بستر، باعث ایجاد پدیده کف کنی در پایین دست می گردد. در این تحقیق، تغییرات مورفولوژی پایین دست سد کرخه، ارزیابی و نتایج با مطالعات عددی مقایسه شد. نتایج مطالعات نشان داد که بستر رودخانه در مسیر جوشنی شدن می باشد. اندازه گیری میدانی، مبین جوشنی شدن بستر و برتری عملکرد تابع انتقال رسوب کوپلند در این رودخانه بود

لینک کمکی