فایل رایگان ارزيابي مسائل ومشکلات قراردادهاي حفاظت از رودخانه وارائه راهکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي مسائل ومشکلات قراردادهاي حفاظت از رودخانه وارائه راهکار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

حفاظت از رودخانه ها در برابر تصرفات امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از جمله راهکارهای موجود فعال نمودن گروه های گشت و بازرسی جهت حفاظت و رصد به روز رودخانه ها است. عقد قراردادهای و حفاظتی همواره با مشکلات خاصی روبرو هست. از جمله می توان به شرایط دشوار ازادسازی و مشکلات اجتماعی اشاره کرد که همواره در پرداخت حق الزحمه مطابق فهرست بها مشکلات گسترده ای وجوددارد. در این مطالعه پاره ای از این مشکلات بررسی و راهکار مرتط با آن ارائه شد.

لینک کمکی