فایل رایگان ارزيابي و رونديابي فلاشينگ سال هاي 1384 و 1394 سد شهيد عباسپور وتاثير احداث سد کارون 3 و رديابي آن در سد مسجد سليمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي و رونديابي فلاشينگ سال هاي 1384 و 1394 سد شهيد عباسپور وتاثير احداث سد کارون 3 و رديابي آن در سد مسجد سليمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از مهم ترین مشکلاتی که رسوبات وارد شده به مخازن سدها به وجود می آورد کاهش عمر مفیدمخزن و آسیب های جی است که به تاسیسات نیروگاه وارد می گردد. مهم ترین و اقتصادی ترین گزینه کاهش رسوبات مخزن عملیات فلاشینگ سد می باشد.در این مقاله با استفاده از نتایج حاصله عملیات هیدروگرافی های انجام شده قبل و بعد از فلاشینگ طی چهار نوبت در سال های 1384 و 1394، تاثیر فلاشینگ بر کاهش حجم رسوبات پشت دیواره سد شهید عباسپور ارزیابی وافزایش عمر مفید سد پس از احداث و تاثیر سد کارون 3 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. سپس حجم رسوبات تخلیه شده، شعاع تاثیر آن نسبت به زمان، درصد رسوبات تخلیه شده نسبت به کل رسوبات ناحیه تحت فلاشینگ و کل رسوبات مخزن بررسی شده است. و نهایتا عملیات ردیابی جریان غلیظ حاصله در مخزن سد مسجد سلیمان با نصب یک دستگاه کدروت سنج RCM9 انجام شده است. با فرض عدم انجام مانورهای سالیانه تونل تخلیه کننده تحتانی و ثابت ماندن وضعیت پوشش گیاهی موجود حوضه آبخیز، عمر مفید باقیمانده سد پیش بینی گردیده و توصیه چگونگی فلاشینگ ارائه شده است.

لینک کمکی