فایل رایگان ارزيابي هيدروليکي و فني تاثيرات حذف نقش سازه اي پل بند شادروان بر شبکه جديد آبياري و زهکشي داريون شوشتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي هيدروليکي و فني تاثيرات حذف نقش سازه اي پل بند شادروان بر شبکه جديد آبياري و زهکشي داريون شوشتر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پل بند شادروان از اجزاء مهم سازه های آبی شوشتر وظیفه تامین آب تونل های داریون بر زمین های پایین دست را دارد. این تحقیق با مطالعات میدانی و فنی همراه بوده، برخی مشکلات ناشی از حذف نقش هیدرولیکی این سازه بررسی و نتایج عبارتند از: بحث رسوب گذاری کانال و مجاری لوله ای، کاهش شیب کانال و کم شدن سرعت جریان، و غیره، که علاوه بر هزینه های اقتصادی رسوب گذاری نهر جدید و کاهش دبی ورودی شاخه گرگر و آبشارها حاصل از عدم احیاء و بکار گیری بند در منظومه آبی بوده که برای اصلاح اتخاذ تدابیر مقتضمی ضرورت دارد.

لینک کمکی