فایل رایگان امکان سنجي استفاده از تصاوير ماهواره اي در تعيين حد بستر رودخانه ها مطالعه موردي: رودخانه گابريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي استفاده از تصاوير ماهواره اي در تعيين حد بستر رودخانه ها مطالعه موردي: رودخانه گابريک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق برای تعیین حد بستر رودخانه ی گابریک در استان هرمزگان و همچنین تهیه ی نقشه ی پهنه بندی سیلاب از تلفیق نرم افزارهای ArcGIS، HEC-RAS و برنامه ی جانبی HEC-GeoRAS استفاده شده است. یکی ازابزارهای موثر در زمینه مطالعات مهندسی رودخانه استفاده از فناوری دورسنجی است.امروزه استفاده از تصاویر ماهوارهای به جهت کاهش زمان وهزینه جهت حصول نتیجه بسیار پرکاربرد است. دراین راستا با توجه به تطابق زمانی عبور ماهواره لندست از بازه های مور مطالعه و پس از اعمال تصحیحات موردنیاز بر روی تصاویر، تصاویر مربوطه، درتمامی باندهای لندست 5 استخراج شدند. مقایسه و تدقیق تصاویرماهواره وجود همبستگی قابل قبول میان اطلاعات مدل های اجرا شده و تصاویرماهوارهای نشان می دهد.

لینک کمکی