فایل رایگان امکان سنجي کاهش عرض بستر به منظور اجاره بستر رودخانه (مطالعه موردي:رودخانه روستاي اتابک استان يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي کاهش عرض بستر به منظور اجاره بستر رودخانه (مطالعه موردي:رودخانه روستاي اتابک استان يزد) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رودخانه ها یکی از زیباترین منابع و نعمت های خدادادی هستند که دارای ارزش های فراوان اقتصادی می باشند که از دیرباز هم موردتوجه قرار گرفته اند. به گونه ای که تمدن های اولیه بشری در کنار رودخانه ها به وجود آمده اند. در حال حاضر نیز رودخانه ها به دلیل دارا بودن منابع غنی موردتوجه زمین خواران و متصرفان قرار دارد. از این رو به دلیل اینکه رودخانه ها از اموال و ثروت های عمومی محسوب می گردند، حفاظت و جلوگیری از تصرف اراضی رودخانه حائز اهمیت فراوانی می باشد. یکی از راه های جلوگیری از تصرف رودخانه، اجاره دادن بستر رودخانه ها می باشد که در تحقیق حاضر با مطالعه موردی (رودخانه روستای اتابک استان یزد) به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با احداث دیوار ساحلی ضمن عبور ایمن جریان سیلاب، بستر مازاد شده قابلیت اجاره بستر دارد که خود منجر به ساماندهی، تثبیت مالکیت رودخانه و اشتغال زایی خواهد شد.

لینک کمکی