فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري تالاب ها در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري تالاب ها در ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر توسعه گردشگري تالاب ها در ايران است براساس ادبیات پژوهش و مصاحبه های تخاای، شاخص های اصلی شناسایی شده است جامعه مورد بررسی کارشناسان محیط زیست می باشد پس از جمع اوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه، از تکنیک فرایند تحلیل شبکه برای رتبه بندی استفاده شد در روش تحلیل شبکه ای، 4 معیار (مدیریتی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی) به عنوان معیارهای موثر بر گردشگری تالاب ها بررسی شدند نتایج به دست آماده نشان داد که عوامل مدیریتی در بالاترین اولویت در میان عوامل موثر بر گردشگری تالاب ها قرار دارند

لینک کمکی