فایل رایگان برآورد ضريب درگ پوشش گياهي مستغرق با استفاده از ميانگين گيري دوگانه سرعت و مقايسه روش هاي برآورد آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد ضريب درگ پوشش گياهي مستغرق با استفاده از ميانگين گيري دوگانه سرعت و مقايسه روش هاي برآورد آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در بسیاری از موارد سهم زیادی از مقاومت جریان ناشی از پوشش گیاهی است بنابراین بدست آوردن نیروی درگ ناشی از پوشش گیاهی امری ضروری است. با استفاده از روش میانگین گیری دوگانه سرعت، مقادیر بدست آمده ی سرعت برشی و ضریب درگ دارای همبستگی بیشتری هستند و دقت نتایج بالا می رود. در این تحقیق نتایج حاصل از حضور پوشش گیاهی صلب و چمن مصنوعی نشان می دهد که ضریب درگ با عدد رینولدز ساقه و توان دوم سرعت رابطه عکس دارد. توزیع درگ با فاصله گرفتن از بستر به صورت نمایی کاهش می یابد. با افزایش تراکم ساقه ها ضریب درگ افزایش می یابد.

لینک کمکی