فایل رایگان برآورد ميزان فرسايش حوضه آبريز رودخانه قره سو بوسيله نرم افزار GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد ميزان فرسايش حوضه آبريز رودخانه قره سو بوسيله نرم افزار GIS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

فرسایش خاک یکی از مخرب ترین فرایندهایی است که باعث تغییرات اکولوژیکی در بسیاری از حوضه ها شده است و همچنین موجب به وجودآمدن مشکلاتی درمخازن سدها به دلیل ورود بار آلی به همراه رسوبات بالادست از طریق جریان های سطحی به این مخازن می شود. تئوری راسل با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر مانند بارندگی، پوشش، شیب و دیگر فاکتورها به براورد میزان فرسایش خاک می پردازد. در این پژوهش با استفاده تئوری راسل نقشه فرسایش به دست آمده است. که فرسایش خاک را به طور متوسط 0/74 تن بر سال تخمین می زند و می تواند به عنوان معیاری برای برنامه ریزی در آینده برای جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه رودخانه به کار گرفته شود.

لینک کمکی