فایل رایگان برآورد نياز آبي تالاب بختگان بااستفاده از يک شاخص جديد هيدرولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد نياز آبي تالاب بختگان بااستفاده از يک شاخص جديد هيدرولوژيکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تالاب بختگان یکی از اکوسیستم های ارزشمند کشور در استان فارس بوده که به دلایل مختلف بخش زیادی از آن خشک شده است. گرچه این دگرگونی در برخی موارد ناگزیر بوده اما بدلیل عدم وجود دیدگاه آینده نگر، حوزه رودخانه های کر و سیوند در استان فارس آسیب جبران ناپذیری دیده اند. در این پژوهش به محاسبه نیاز آبی تالاب بختگان براساس روشی جدید برگرفته از یک شاخص هیدرولوژیکی با استفاده از منحنی تداوم جریان پردخته شد.نتایج نشان داد که حجم آب مورد نیاز به منظور پر کردن دریاچه تا ترازی که بتواند حداقل کارکردهای اکولوژیکی این تالاب را برآورده نماید، معادل 1100 میلیون متر مکعب می باشد.

لینک کمکی