فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون پايه، تحت تاثير افزايش تعداد پايه و جهت قرارگيري آن نسبت به راستاي جريان در قوس 180 درجه ي تند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پيرامون پايه، تحت تاثير افزايش تعداد پايه و جهت قرارگيري آن نسبت به راستاي جريان در قوس 180 درجه ي تند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی نقش تعداد پایه ها و جهت قرارگیری آن ها در مسیر قوسی پرداخته شده اس. بدین منظور از یک کانال آزمایشگاهی با قوس تند و 180 درجه استفاده شد. شرایط جریان آب زلال و درنزدیکی آستانه حرکت بود. نتایج حاصله از این تحقیق، تحت بررسی تغییرات توپوگرافی بستر، عمق و چاله های آبشستگی پیرامون پایه ها نشان داد که با افزایش تعداد پایه ها در راستای عمود بر جهت جریان، بیشینه ی عمق و حجم مطالعه ابشستگی به ترتیب حدود 40 و 35 درصد نسبت به تک پایه افزایش می یابد.

لینک کمکی