فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر زبري مصنوعي وشيب معکوس برخصوصيات پرش هيدروليکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر زبري مصنوعي وشيب معکوس برخصوصيات پرش هيدروليکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تبدیل جریان از حالت فوق بحرانی به زیر بحرانی پرش هیدرولیکی نامیده می شود. در این تحقیق به بررسی تغییرات مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بسترهایی با زبری ذوزنقه قائم الزاویه و شیب معکوس پرداخته شده است. ازمایشات در کانال مستطیلی به طول 8، عرض 0/4 و ارتفاع 0/6 متر انجام شده است.نسبت اعماق مزدوج با اعماق سنج دستی و پروفیل های سرعت به وسیله لوله پیتوت اندازه گیری شده است. نتایج نشان داد که عمق ثانویه پرش نسبت به حالت کلاسیک 18/8% کاهش یافته است. همچنین طول پرش وطول غلطاب به ترتیب 33/8% و34/7% کاهش داشته است. افت انرژی 9/54% افزایش یافته است.

لینک کمکی