فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي استهلاک انرژي در سرريزهاي جامي شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي استهلاک انرژي در سرريزهاي جامي شکل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر سرریز جامی شکل بر میزان استهلاک انرژی جنبشی مورد بررسی قرار گرفت.ازمایش ها بر روی مدل سرریز جامی استاندارد انجام شدند. میزان افت انرژی در دبی ها واعداد فرود مختلف بررسی شد. آزمایش ها نشان می دهند که در شرایط تشکیل پرش هیدرولیکی کامل، با افزایش اعداد فرود ورودی به سریز جامی، میزان استهلاک انرژی افزایش می یابد و بیشترین میزان استهلاک انرژی در کمترین دبی بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سرریزهای جامی شکل در استهلاک انرژی جنبشی بسیار موثرهستند و این میزان استهلاک وابسته به عمق پایاب و عدد فرود جریان ورودی است.

لینک کمکی