فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از تک پايه مربعي در بالادست روزنه روي ابعاد چاله آبشستگي در فلاشينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از تک پايه مربعي در بالادست روزنه روي ابعاد چاله آبشستگي در فلاشينگ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر با کارگذاری یک پایه مربعی در بالادست روزنه خروجی، تغییرات چاله آبشستگی بالادست روزنه در آبشویی تحت فشار مورد بررسی قرار گرفت. قطر روزنه برابر 7 سانتی متر و ضلع پایه برابر 3/5 سانتیمتر در نظر گرفته شد. آزمایش ها با 3 دبی 4/17، 6/39، 8/34 لیتر بر ثانیه انجام شدند. همچنین تراز سطح آب تا مرکز روزنه برابر 52 سانتی متر در نظر گفته شد. نتایج حاصل نشان داد که کارگذاری پایه به طور متوسط برای 3 دبی حدود 100 درصد عمق آبشستگی در محل روزنه را افزایش می دهد. همچنین طول چاله آبشستگی به طور متوسط برای 3 دبی حدود 50 درصد افزایش یافت که درصد این افزایش در دبی 6/39 لیتر بر ثانیه بیشتر از دو حالت دیگر بود

لینک کمکی