فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير گذاري زيري طبيعي روي ارتفاع موج ناشي از شکست سد در قوس 90 درجه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي تاثير گذاري زيري طبيعي روي ارتفاع موج ناشي از شکست سد در قوس 90 درجه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

شکست سد و پیشروی جریان های سیلابی در پایین دست سد خسارات جانی ومالی عظیمی به دنبال دارد. در این تحقیق اثر زبری کف بر مشخصات پدیده شکست سد به صورت آزمایشگاهی در یک کانال با قوس 90 درجه بررسی شده است. زبری ازنوع سنگ طبیعی با قطر 16 میلی متر روی بستر پایین دست در طول قدس علوم کارگذاری شدند، مجموع اعماق در نظر گرتفه شده در بالادست 5 عمق وپایین دست 4 عمق می باشد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که هندسه قوس و وجود زبری ب رروی ارتفاع موج بسیار اثرگذار هست و ارتفاع پیشانی در انتهای قوس نسبت به ابتدای قوس تا 40% هم کاهش داشته است.

لینک کمکی