فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي توپوگرافي بستر در قوس 90 درجه با استفاده از روش سيستم صفحه حباب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي توپوگرافي بستر در قوس 90 درجه با استفاده از روش سيستم صفحه حباب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

روش های گوناگونی جهت کنترل الگوی فرسایش در قوس ها به کار می رود. یکی از روش های نوین حفاظت از قوس بیرونی در رودخانه ها استفاده از سیستم صفحه حباب است. آزمایش های این تحقیق در فلوم آزمایشگاهی با مقطع عرضی مستطیلی با قوس 90 درجه ملایم، در 4 عدد با عمق ثابت و دتر 3 دبی تزریق هوا تحت شرایط آب زلال انجام شد. نتایج نشان داد استافده از این تکنیک به طور متوسط ماکزیمم عمق آبشستگی قوس بیرونی را تا محدوده بیش از 70 درص کنترل کرده و محل آن را به میانه فلوم منتقل می کند و همچنین رسوبات قوس داخلی را کاهش می دهد.

لینک کمکی