فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي ضريب آبگذري سرريز کليدپيانويي مستطيلي در شرايط آزاد و مستغرق با جانمايي هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي ضريب آبگذري سرريز کليدپيانويي مستطيلي در شرايط آزاد و مستغرق با جانمايي هاي مختلف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

از آنجایی که سرریز کلید پیانویی به عنوان راهکاری مطمئن جهت افزایش ظرفیت آبگذاری توسط طراحان مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی اثر جانمایی سرریز بازای حالت داخل وانتهای کانال تحت جریان آزاد ومستغرق می پردازد. با بررسی آزمایشگاهی ضریب آبگذری حالت داخل نسبت به انتهای کانال بیشتری بود که می توان علت را، قراگیری هوای کمتر زیر تیغه جریان و وجود مکندگی دانست. سرریزتحت جریان مستغرق افت قابل توجه ضریب آبگذاری نسبت به آزاد دارد. استانه استغراق سرریز باافزایش بار هیدرولیکی افزایش یافته و سرریز دیرتر تحت تاثیر استغراق قرار می گیرد.

لینک کمکی