فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي فشار وارده ناشي ازسربار مستطيل شکل بر جابجائي ديوار حائل صاف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي فشار وارده ناشي ازسربار مستطيل شکل بر جابجائي ديوار حائل صاف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سازه ی نگهبان یا دیوار حائل به صورت یک سازه ی نگه دارنده و تکیه گاهی برای پایداری سازه های دیگر و یا جلوگیری از ریزش ومهار خاک تپه ها یا سواحل نزدیک به دریاها و به طور کلی هرجا که احتیاج به تکیه گاه جانبی باشد استفاده می شود. از مسائل مهم و حائز اهمیت در طراحی دیوارهای حائل، بررسی فشارهای وارده از سربار بر خاکریز پشت دیوار و جابجائی به وجود آمده است.دیوارهای حائل به نحوی طراحی شده اند که در اثر فشارهای وارده کم ترین جابجائی راداشته باشند. به همین منظور، مدل فیزیکی دیوار و خاکریز با مقیاس 1/10 از 4 بلوک 15 سانتی متری در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شد. در این تحقیق به بررسی فشار سربار وارده بر دو خاکریز ماسه ای ومرکب ریزانه پرداخته شد. نتایج نشان داد که فشار سربار و جابجائی دیوار حائل در خاکریزهای دانه ای و خشک حداکثر است.

لینک کمکی