فایل رایگان بررسي اثر آب بهاي کشاورزي بر ميزان عقد قرارداد برداشت آب رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه کرخه پايين دست سد تنظيمي حميديه تا تالاب هورالعظيم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر آب بهاي کشاورزي بر ميزان عقد قرارداد برداشت آب رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه کرخه پايين دست سد تنظيمي حميديه تا تالاب هورالعظيم) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی ازمتداول ترین روش دریافت آب بهای محصولات کشاورزی مبتنی بر مساحت زمین است. گندم و جو بعنوان دوکشت غالب منطقه در اراضی پایین دست رودخانه کرخه انتخاب شدند. بررسی ها در سال های 1393 تا 1396 نشان داد، در مجموع افزایش آب بها بر مجموع سطوح کشت شده و نیز میزان اقبال کشاورزان به عقد قرارداد تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد، ولی باافزایش آب بهای کشت گندم ودر مقابل عدم رشد آب بهای جو، تمایل کشاورزان به عقد قرارداد جو بیشتر و به عقد قرارداد گندم کمتر شده است.

لینک کمکی