فایل رایگان بررسي اثر خشک شدن تالاب هورالعظيم بر فرسايش پذيري بادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر خشک شدن تالاب هورالعظيم بر فرسايش پذيري بادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل رایگان بررسي اثر خشک شدن تالاب هورالعظيم بر فرسايش پذيري بادي است. در این منطقه نمونه برداری در فواصل مختلف از تالاب خشک شده انجام گرفت و نمونه های خاک برای تجزیه فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید. میزان فرسایش پذیری خاک و سرعت آستانه فرسایش بادی به وسیله تونل باد در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی مورد اندازه گیری قرار گرفت. مطالعه صورت گرفته نشان داد که این منطقه قابلیت فرسایش پذیری بالا و سرعت آستانه فرسایش بادی پایینی با افزایش فاصله از تالاب خشک شده هورالعظیم دارد.

لینک کمکی