فایل رایگان بررسي اثر قدرت تفکيک مکاني نقشه هاي رقومي ارتفاعي روي پهنه بندي سيلاب (منطقه مطالعاتي سيل برگردان غرب تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر قدرت تفکيک مکاني نقشه هاي رقومي ارتفاعي روي پهنه بندي سيلاب (منطقه مطالعاتي سيل برگردان غرب تهران) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از کاربردهای شبیه سازی سیلاب براورد ریسک مخاطرات جانی و همچجنین ارزیابی خسارت مالی می باشد که به دنبال آن باید اقدامات مدیریتی برای کاهش این نوع پیامدها لحاظ شود. شبیه سازی سیلاب به طور قابل توجهی از اطلاعات توپوگرافی منطقه مورد مطالعه تاثیر می پذیرد. معمولا مدل های رقومی ارتفاعی با قدرت تفکیک مکانی کم به دلیل در دسترس بودن و بار کم محاسباتی آن ها بیشتر استفاده می شوند.هدف از این مطالعه بررسی اثر قدرت تفکیک مکانی مدل های رقومی ارتفاعی با رزولوشن های 1 متر، 12.5 متر و 30 متری روی پهنه بندی سیلاب حاصل از سیلاب اب دوره بازگشت 100 ساله در سیل برگردان غرب تهران است.

لینک کمکی