فایل رایگان بررسي ازمايشگاهي اثرقطر کانال تخليه کننده بر محل تشکيل حفره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ازمايشگاهي اثرقطر کانال تخليه کننده بر محل تشکيل حفره :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

از مسائل مهم در دفع فاضلاب ها، بررسی نحوه دفع می باشد که جت روشی است که به علت کارایی بالا مورد توجه است. بررسی تاثیر قطر کانال تخلیه کننده در محل تشکیل حفره درپائین دست کانال تخلیه کننه موضوع مهمی می باشد بدین منظور، این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز و در یک فلوم به طول 3/2 متر، عرض 0/6 متر و ارتفاع 0/9 متر انجام گرفت. در این تحقیق به بررسی اثر قطر کانال تخلیه کننده بر موقعیت حفره پرداخته شده است که نتایج نشان داد با کاهش قطر، فاصله موقعیت حفره تاکانال تخلیه کننده زیاد می شود.

لینک کمکی