فایل رایگان بررسي پايداري شيرواني سدهاي خاکي در حالت ديناميکي در شتاب افقي زلزله با نرم افزار slope/w

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پايداري شيرواني سدهاي خاکي در حالت ديناميکي در شتاب افقي زلزله با نرم افزار slope/w :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سدهای خاکی جز مهم ترین سازه هایی هستند، که هزینه بالایی صرف مطالعه آن ها می شود. تحلیل دینامیکی آن ها در زمان ساخت و مراحل نگهداری اهمیت بالایی دارد. در این تحقیق پایداری شیروانی سد خاکی در حالت دینامیکی در شتاب افقی زلزله 0.15 گرانش با نرم افزار slope/w و تاثیر افزایش ارتفاع سد بر پایداری شیروانی بررسی می شود. مقایسه نتایج حاصل از مدل با استاندارد گروه مهندسین ارتش آمریکا موید پایداری شیروانی ها در حالت شبه استاتیکی سد ایلام می باشد وافزایش ارتفاع یا به عبارت دیگر سدهای بلندتر، ناپایدارتر از سدهای کوتاه در هنگام وقوع زلزله می باشند و شیب پایین دست پایدارتر از شیب بالادست می باشد.

لینک کمکی