فایل رایگان بررسي پخش عرضي ماده ردياب در شرايط بدون سازه و با حضور سرريز مستطيلي و سرريز W شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پخش عرضي ماده ردياب در شرايط بدون سازه و با حضور سرريز مستطيلي و سرريز W شکل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

فرآیند پخش آلاینده ها در کانال های روباز، به دلیل نقش آن ها در انتشار آلودگی زیست محیطی، بسیار اهمیت دارد به همین منظور در این پژوهش آزمایشگاهی به بررسی نحوه ی پخشیدگی عرضی ماده ی ردیاب در حالت سرریز Wشکل و سرریز مستطیلی و حالت بدون سازه، در یک دبی صورت گرفته است غلظت ها در 5 مقطع در طول کانال به فواصل مشخص نسبت به محل تزریق و غلظت های هر مقطع برای سه حالت در یک دبی برداشت شده با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که پخشیدگی عرضی غلظت ماده ردیاب در حالت سرریز W شکل نسبت به دو حالت دیگر بیشتر می باشد.

لینک کمکی