فایل رایگان بررسي تاثير پارامترهاي عرض کانال وعدد فرود درالگوي آبشستگي قوس 90 درجه ملايم بااستفاده از نرم افزار مايک 21

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير پارامترهاي عرض کانال وعدد فرود درالگوي آبشستگي قوس 90 درجه ملايم بااستفاده از نرم افزار مايک 21 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق استفاده از مدل عددی مایک 21 جهت تعیین الگوی آبشستگی در قوس 90 درجه ملایم با شعاع نسبی 4 و مقایسه آن با مشاهدات آزمایشگاهی می باشد. در این تحقیق عرض های کانال واعداد فرود مختلف واثر هرکدام از این پارامترها برنحوه تغییرات الگوی آبشستگی در قوس 90 درجه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل سازی نشان می دهد که بیشینه تغییرات رسوب گذاری در نزدیکی قوس داخلی و در محدوده زاویه 40 درجه و حداکثر فرسایش در نزدیکی قوس بیرونی ودر نزدیکی زاویه 70 درجه رخ داده است.

لینک کمکی