فایل رایگان بررسي تاثير جزر ومد بر دبي جريان و کيفيت آب ايستگاه پمپاژطره بخاخ در رودخانه بهمنشير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير جزر ومد بر دبي جريان و کيفيت آب ايستگاه پمپاژطره بخاخ در رودخانه بهمنشير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رودخانه های جزر و مدی همواره در معرض خطر پیشروی جریان شوری به سمت بالادست می باشند این پدیده، زمانی ایجاد می شود که دبی جریان رودخانه به هر دلیلی رو به کاهش می گذارد. جریان مد خلیج فارس هنگام پیشروی در رودخانه بهمنشیر با جریان ورودی از کانال مارد که از بالادست می آید برخورد می کند. این پدیده باایجاد شرایط هیدرولیکی پیچیده، بررسی مشخصه های جریان و کیفیت آب را به مشکل می سازد. در این تحقیق دبی جریان و میزان شوری برای یک دوره کامل جزر و مد بررسی گردید. نتایج نشان داد میزان تغییرات دبی رودخانه، به دلیل حجم پایین آب رها شده از کانال مارد به شدت متاثر از جریان مد خلیج فارس است. این تاثیر به حدی است که دبی مد به 617 متر مکعب برثانیه نیز می رسد وهدایت الکتریکی رودخانه در کل پریود جزر و مد درمحدوده 4960.22 تا 5654.20 میکروزیمنس بر سانتی متر متغیر است.

لینک کمکی