فایل رایگان بررسي تغيير اقليم در دشت هاي قروه و دهگلان کردستان بااستفاده از آزمون من کندال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغيير اقليم در دشت هاي قروه و دهگلان کردستان بااستفاده از آزمون من کندال :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه بررسی وقوع یا عدم وقوع تغییر اقلیم در دشت های قروه و دهگلان در استان کردستان، به منظور اتخاذ تصمیم گیری های درست و به هنگام مدیریتی در راستای مدیریت بهینه منابع آبی در این استان با استفاده از آزمون آماری من کندال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که درتمامی ایستگاه های مورد بررسی در منطقه بارندگی ودرجه حرارت دارای یک روند به ترتیب کاهشی وافزایشی معنادار می باشند که می تواند نشان دهنده وقوع تغییر اقلیم در منطقه مورد بررسی باشد.

لینک کمکی