فایل رایگان بررسي تغييرات آبدهي رودخانه هاي حوضه بهشت آباد با استفاده از روش حذف ترند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات آبدهي رودخانه هاي حوضه بهشت آباد با استفاده از روش حذف ترند :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

تغییرات آبدهی رودخانه ها و تاثیرات تغییر اقلیم بر آن به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع اب بسیار حائز اهمیت است و به منظور اجرای طرح های موفق بایستی موردتوجه قرار گیرد. در این مقاله تغییرات آبدهی رودخانه های حوضه بهشت آباد با استفاده از روش حذف ترند در ایستگاه های آبسنجی کاج و بهشت آباد مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان می دهد با اعمال حذف ترند بر آمار ایستگاه های موردنظر، آورد 35 سال اخیر ایستگاه های کاج و بهشت آباد به ترتیب 39 و 43 درصد کاهش می یابد. براین اساس آب مازاد قابل انتقال از حوضه بهشت آباد به فلات مرکزی بسیار کاهش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که در این حالت حقابه زیست محیطی رودخانه 42 درصد نسبت به مقادیر در نظر گرفته شد 266 میلیون متر مکعب در سال کمتر خواهد بود.

لینک کمکی