فایل رایگان بررسي تغييرات دبي جريان غليظ تحت تاثير موانع استوانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات دبي جريان غليظ تحت تاثير موانع استوانه اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از موثرترین سازه های عمرانی جهت ذخیره آب، سد می باشد. ساخت و استفاده از این سازه ها به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار موثر می باشد. با گذر زمان، رسوبات حمل شده توسط رودخانه های بالادست در پشت سد ذخیره می شوند که همین امر سبب کاهش کارایی آن در بلند مدت می گردد. جریان غلیظ مهم ترین عامد در حمد رسوبات می باشد. در سال های اخیر راهکارهای بسیار جهت حذف یا کاهش رسوبات انجام شده است، یکی از این روش ها استفاده از موانع در مسیر جریان غلیظ عبوری می باشد. در این تحقیق آزمایشگاهی، به منظور بررسی رفتار جریان غلیظ، از یک سوری موانع استوانه ای به ارتفاع 30 و قطر 1.2 سانتی متر در مسیر جریان استفاده شد. پارامترهای متغییر مورد نظر در این تحقیق، شیب، دبی ورودی و غلظت بود. از نمک برای استفاده از جریان غلیظ نمکی استفاده شد.نتایج بیانگر این بود که افزایش شیب، دبی ورودی و غلظت سبب افزایش کارایی موانع می شود. نکته دیگر این است که استفاده از موانع سبب کاهش سرعت و دبی عبوری به میزان 40 تا 60 درصد می شود

لینک کمکی