فایل رایگان بررسي تغييرات سطح آب تالاب طشک استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره لندست طي بازه زماني 1987-2018

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات سطح آب تالاب طشک استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره لندست طي بازه زماني 1987-2018 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تالاب ها از جمله مهم ترین سرمایه های اکوسیستمی کره زمین به شمار می روند. که از نظر محلی، منطقه ای و بین المللی اهمیت به سزایی دارند. تالاب ها به دلیل دارا بودن اکوسیستمی بسته که معمولا به وسیله بارش ها و رودهای ورودی تغذیه می شوند، به شدت در مقابل تغییرات محیطی آسیب پذیری هستند، بنابراین مدیریت، حفظ ونگهداری تالاب ها نیازمندپایش مداوم و دقیق می باشد. دراین مقاله به پایش تغییرات تالاب طشک در استان فارس طی سال های 1987 تا 2018 توسط فناوری سنجش از دور با استفاده از سری زمانی تصاویر ماهواره لندست پرداخته شده است. بدین منظور شاخص اصلاح شده پوشش آبی MNDWI، ارزیابی آن با باندهای مادون قرمز نزدیک ومادون قرمز میانی و حد آستانه گذاری جهت برآورد سطح آب تالاب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده روند کاهشی مساحت تالاب سرعت بیشتری یافت، به ویژه از سال 2007 با احداث سدهای ملاصدرا، سیوند روند خشکی تالاب شیب تندی به خود گرفت بطوریکه از سال 2017 به بعد تالاب تقریبا خشک شده است.

لینک کمکی