فایل رایگان بررسي حساسيت تغييرات مشخصات جريان نسبت به ضريب زبري و نوع مدل آشفتگي در رودخانه کن در محدوده پل فتح با استفاده از مدل رياضي CCHE2D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حساسيت تغييرات مشخصات جريان نسبت به ضريب زبري و نوع مدل آشفتگي در رودخانه کن در محدوده پل فتح با استفاده از مدل رياضي CCHE2D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مدل CCHE2D جزو مدل های عددی قدرتمندی در حل معادلات جریان و رسوب است که توانایی هایی از جمله شبیه سازی جریان ماندگار، غیر ماندگار، رسوبات چسبنده و غیر چسبنده، شبیه سازی همزمان بار معلق و بار بستر با بهره گیری از انواع مدل های آشفتگی را دارد. در این تحقیق با بکارگیری این مدل به بررسی میزان حساسیت پارامترهای عمق آب و سرعت جریان نسبت به تغییر پارامترهای ضریب زبری مانینگ ومدل لزجت گردابه ای انتخابی طول اختلاط و مدل k-، در رودخانه کن ودر محدوده تقاطع با پل فتح پردخته شده است.ضمنا تغییرات مشخصات جریان با نوع سازه های موجود در مسیر مورد بحث قرارگرفته است.

لینک کمکی