فایل رایگان بررسي روند آمار رسوب رودخانه قره چاي در بالادست سد ساوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند آمار رسوب رودخانه قره چاي در بالادست سد ساوه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

برآورد رسوب دهی رودخانه ها از چالش های مهم در زمینه مدیریت حوزه های آبخیز می باشد در این پژوهش روند میانگین متحرک بررسی و با روش تست مپ کندال تصادفی یا عدم تصادفی بودن داده ها بررسی شد نتایج نشان دهنده این است که در سطح 5 % هیچ همبستگی بین داده ها وجود ندارد.نتایج حاصل از بررسی میانگین متحرک نشان داد که دردوره 1361-1358 و 1316-1364 مقدار رسوب تولیدی بیش از متوسط دوره می باشد. در سال های اخیر روند کاهش تولید رسوب را داشته است که به نظر می رسد به خاطر عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک بوده است.

لینک کمکی