فایل رایگان بررسي روند تغييرات آبدهي رودخانه هاي جنوبي درياچه اروميه با در نظر گرفتن اثر ضريب هاراست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي روند تغييرات آبدهي رودخانه هاي جنوبي درياچه اروميه با در نظر گرفتن اثر ضريب هاراست :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مطالعه روند تغییرات آب دهی رودخانه های سیمینه رود، مهابادچای و گدارچای واقع در جنوب دریاچه ارومیه در دوره آماری 1360-61 تا 1394-95 با استفاده از وایریش چهارم آزمون ناپارامتری من کندال MK4موردبررسی قرار گرفت. در این آزمون اثر حافظه بلندمدت وتاثیر پدیده هاراست اصلاح شده است. نتایج نشان داد که در 30 سال گذاشته جریان رودخانه های جنوبی دریاچه ارومیه روندی کاهشی داشته و عدم توجه کافی به شرایط موجود می تواند چالش های بسیار مهمی را در مسیر احیای دریاچه به وجود آورد.

لینک کمکی