فایل رایگان بررسي شاخص هاي ويلکاکس، فائو وآيرز و وستکات در رودخانه دز (مطالعه موردي دوره هاي خشک وتر 1374-1393)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي شاخص هاي ويلکاکس، فائو وآيرز و وستکات در رودخانه دز (مطالعه موردي دوره هاي خشک وتر 1374-1393) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در سال های اخیر عوامل متعددی سبب تغییر وضعیت کیفی و کمی منابع آب کشور به سمت نامطلوب شده است. این تغییرات، لزوم توجه به مدیریت منابع آب را دو چندان نموده است. رودخانه دز به عنوان یکی از مهم ترین منابع آب سطحی کشور نقش مهمی در کشاورزی منطقه ایفا می نماید. در این تحقیق به منظور بررسی کیفیت آب این رودخانه دردو ایستگاه تله زنگ و با مدژ از میان شاخص های مختلف موجود، سه شاخص ویلکاکس، فائو وآیرز وستکات انتخاب شدن. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از آب رودخانه دز در بخش کشاورزی با رعایت ملاحظاتی مانعی ندارد.

لینک کمکی