فایل رایگان بررسي عددي الگوي جريان در اب شکن T شکل با استفاده از نرم افزار Flow-3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عددي الگوي جريان در اب شکن T شکل با استفاده از نرم افزار Flow-3D :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در ابشکنتی شکل با استفاده از نرم افزار Flow-3D شبیه سازی عددی و بااستفاده از مطالعات ازمایشگاهی T نتایج حاصل از حل عددی اعتبارسنجی شده است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی، نشان دهنده قابلیت مدل عددی در شبیه سازی الگوی سه بعدی جریان درآبشکن تی شکل می باشد.نتایج نشان داد که در آبشکن تی شکل برخلاف آبشکن مستقیم، یک جریان متناوب و با ثبات تر در بالادست آبشکن رخ می دهد.در بالادست سرعت دارای مقدار منفی بوده و ناحیه جدایی جریان را در این قسمت داریم.

لینک کمکی