فایل رایگان بررسي کارايي داده هاي باز تحليل بارش به عنوان اصلي ترين عامل تامين رواناب سطحي در ورودي سد مارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کارايي داده هاي باز تحليل بارش به عنوان اصلي ترين عامل تامين رواناب سطحي در ورودي سد مارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بارش یکی از اصلی ترین عامل تامین حجم روناب ورودی سدهاست واطلاع از میزان و توزیع آن امری ضروری به شمار می رود اما به دلیل پراکندگی شبکه باران سنجی، اطلاع از میزان دقیق آن امری دشوار است. امروزه داده های سنجش از دور راه جدیدی جهت برآورد بارش ارائه داده اند، داده های باز تحلیل یکی ازانواع این داده هاست. این مطالعه به بررسی وارزیابی بارش در مقیاس ماهانه و سالانه داده های باز تحلیل ERA-Interim در براورد بارش ماهانه و سالانه در بالادست سد مارون پرداخته است. نتایج در مقیاس سالانه و ماهانه نشان دهنده کم برآورد بودن داده های مدل ERA-Interim در محدوده مطالعاتی است؛ همچنین نتایج ارزیابی در مقیاس ماهانه بیانگر شبیه سازی مناسب داده های باز تحلیل در محدوده مطالعاتی است که می توان از آن ها جهت شبیه سازی وتکمیل سری های زمانی بارش استفاده کرد.

لینک کمکی