فایل رایگان بررسي کاربرد بيوچار تهيه شده از باگاس نيشکر، کاه گندم و پوشال برنج در شوري زدايي آب آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کاربرد بيوچار تهيه شده از باگاس نيشکر، کاه گندم و پوشال برنج در شوري زدايي آب آبياري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

برای ارزیابی اثر بیوچار بقایای کشاورزی بر شوری زدایی آب، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی باتیمارهای نوع بیوجار (در سه سطح: باگاس نیشکر، پوشال و برنج وکاه گندم) و 5 زمان تعادل (2،4، 6، 12 و 24 ساعت) وشوری (0، 10، 20، 30 و40 دسی زیمنس بر متر) با سه تکرار انجام گردید. بعد از اعمال تیمارها، میزان شوری، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم وکلر اندازه گیری شد و ظرفیت جذب این عناصر محاسبه گردید. یافته های این پژوهش نشان داده است که از بیوچار باگاس نیشکر به عنوان جاذب برای پیش تصفیه زه آب های کشت وصنعت می توان استفاده نمود.

لینک کمکی