فایل رایگان بررسي مرجع صلاحيت دار رسيدگي به اعتراض هاي اشخاص نسبت به آراء کميسيون ماده 3 آيين نامه بستر و حريم رودخانه ها (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مرجع صلاحيت دار رسيدگي به اعتراض هاي اشخاص نسبت به آراء کميسيون ماده 3 آيين نامه بستر و حريم رودخانه ها (مطالعه موردي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

کمیسیون های رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، خود را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء کمیسیون ماده 3 آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها می دانند در حالیکه مقامات قضایی دیوان عدالت اداری اعتقاد به صلاحیت دیوان دارند و اختلاف صلاحیت حاصل می شود.تاکنون در این رابطه مصوبه ای خاص به تصویب نرسیده ولذا هدف این مقاله بررسی این مقاله بررسی این مهم قرار داده شد و بنابراین به مطالعه موردی دو نامه واظهارنظر مبادرت گردید وبه این نتیجه منتج شد که صالح دانستن دیوان عدالت اداری توجیه منطقی و قانوین بیشتری دارد.

لینک کمکی